Ylivelkaantuminen on yhteiskunnallinen ongelma

Iltalehden toimittaja soitti ja aloitti kysymällä, olenko saanut tappouhkauksia. ”En vielä”, vastasin. ”Idiootiksi, pelleksi ja mulkuksi ovat sen sijaan ehtineet jo haukkua”. Uskon, etteivät toimittajat aina aloita puhelua tiedustelemalla vastaajan henkeen ja terveyteen kohdistuneista uhkauksista. Torstai ei kuitenkaan ollut niin kuin muut päivät.

Kaikki lähti liikkeelle viestipalvelu Twitteristä, jossa kommentoin vasemmistoliiton viestiä perinnän pienituloisille aiheuttamia vaikeuksista: ”Ilmainen neuvo kaikille perinnän aiheuttamien vaikeuksien kanssa painiville: laskut kannattaa maksaa ajoissa.” Nyt muutama vuorokausi myöhemmin, olen miettinyt näitä sanoja paljon.

Ymmärrän hyvin, että kärkevyydessään ”kaikille” perinnän kanssa vaikeuksiin joutuneille ihmisille suunnattu viesti on herättänyt hämmennystä ja vastareaktioita, ja jälkikäteen katsottuna muotoilemalla viestin toisin olisi vältytty monilta väärinymmärryksiltä ja mielenpahoituksilta.

Seison kuitenkin edelleen viestini takana. Paras tapa välttyä perinnän aiheuttamilta ongelmilta on maksaa laskut ajoissa. Neuvoni ongelma on kuitenkin siinä, ettei kaikille ole mahdollista maksaa laskuja ajoissa.

Ihmisen talousongelmat saattavat myös olla seurausta erilaisista elämän vastoinkäymisistä kuten sairastumisesta, työttömyydestä tai yritystoiminnan vaikeuksista. Näissä tilanteissa äkilliseen maksuvalmiuden alenemiseen voi olla ollut vaikea tai jopa mahdotonta varautua. Ymmärrän, että näitä ihmisiä neuvoni laskujen maksamisesta ajallaan on saattanut loukata ja olen siitä pahoillani.

Toivon kuitenkin, että viestini aiheuttama myllerrys tarjoaisi mahdollisuuden keskustella aiempaa konkreettisemmalla tasolla ylivelkaantumisesta. Twiitin saama julkisuus kertoo nähdäkseni siitä, että aihetta pidetään hyvin tärkeänä, eli uskon tilaa keskustelulle olevan.

Ylivelkaantuminen on kasvava yhteiskunnallinen ongelma. Entistä suuremmalla osalla suomalaisista on maksuhäiriömerkintä, minkä lisäksi myös ulosotossa olevien määrä on lisääntynyt. Pääsyiksi tähän on esitetty korttimaksamisen yleistymisestä ja erilaisten kulutusluottojen ja pikavippien tarjonnan kasvua. Nämä yhdessä ovat merkinneet henkilökohtaisen taloudenpidon hallinnan vaikeutumista ja olleet osaltaan lisäämässä ylivelkaantumista.

Mitä ongelmalle voidaan tehdä? Ensinnäkin positiivisen luottorekisterin käyttöönotto auttaisi vähentämään velkakierteeseen joutumista ja tätä kautta ylivelkaantumista. Tällä hetkellä lainanantajilla ei ole käytössään kokonaiskuvaa velanhakijan taloudellisesta kokonaistilanteesta. Ongelmia syntyy siitä, että kaikki luotonhakijat eivät ymmärrä ilmoittaa tekemiään osamaksusopimuksia ja luottokorttivelkoja lainoikseen. Positiivisen luottorekisterin kautta yksilön kaikki olemassa olevat lainat näkyisivät luotonmyöntäjälle, mikä helpottaisi luottopäätösten pohjaamista lainanhakijan todelliseen tilanteeseen.

Pikavippien osalta korkokattosääntelyn laajentaminen ja markkinoinnin entistä tiukempi rajaaminen voisivat vähentää pikavippien kysyntää ja tätä kautta lainojen takaisinmaksun laiminlyönnistä aiheutuvia perintä- ja ulosottokuluja. Pikavipeistä on valitettavasti tullut tapa paikata jo ennestään kestämätöntä taloustilannetta, minkä vuoksi ne ajavat velallisen usein vain yhä syvemmälle suohon.

Oikeusministeriössä on käynnistetty selvitykset positiivisen luottorekisterin käyttöönottamisesta ja pikavippisääntelyn tarkentamisesta. Toivon todella, että selvitysten pohjalta voidaan edetä käytännön toteutukseen. Näiden edellä mainittujen lisäksi on syytä arvioida nykyisen luottotietolain maksuhäiriömerkintöjä koskevaa sääntelyä.

Myös talous- ja velkaneuvonnalla on keskeinen merkitys ylivelkaantumisen ehkäisemisessä. Mitä nopeammin maksukyvyn heikentymisen jälkeen tilanteeseen voidaan puuttua, sen helpommin tilanne on korjattavissa. Ihmisten tietoisuutta palveluista tulisikin lisätä ja näin saada entistä useampi hakeutumaan entistä aikaisemmassa vaiheessa apua tarjoavien palvelujen piiriin.

Ylivelkaantuminen on niin yksilötasoa kuin koko yhteiskuntaa koskeva ongelma. Toivon, että keskustelu henkilökohtaisen taloudenpidon merkityksestä tulee jatkumaan. Asia on tärkeä, minkä vuoksi ratkaisuja tulee hakea yhdessä. Yhden asian olen kuitenkin huomannut. Ylivelkaantumisen aiheuttamaa haastetta ei ratkaista Twitterissä ilmaisia neuvoja jakamalla.

 

Otto Meri
kaupunginvaltuutettu (kok)
Helsinki