Valtuustokauden puoliväli lähestyy

Ensi sunnuntaina käydään eduskuntavaalit. Vaalikampanjointi on nyt kovimmillaan ja ensi viikolla uuden eduskunnan kokoonpano on selvillä. Helsingin suurimman puolueen asemasta käydään kova kilpailu. Vahvimmilla ovat kokoomus ja vihreät. Kuntavaaleissa kokoomus oli vielä suurin, mutta nyt tilanne on toinen.

Tällä viikolla tulee kuluneeksi myös kaksi vuotta kuntavaaleista. Se tarkoittaa, että valtuustokausi on pian puolivälissä. Nykyinen kaupunginvaltuusto aloitti toimintansa 1.6.2017. Paljon on ehtinyt tapahtua, mutta vielä on paljon tehtävää. Seuraavaksi käyn lyhyesti läpi alkuvaalikautta ja siirrän katseen sen jälkeen tuleviin kahteen vuoteen.

Valtuustokauden alun tärkeimmät taloudelliset päätökset olivat kunnallisveron laskeminen ja koiraveron lakkauttaminen. Samoihin aikoihin budjetin hyväksymisen kanssa päätimme myös kaupunkistrategiasta. Kaupunkistrategia on kaupungin ylin päätöksentekoa ohjaava dokumentti, jossa tulee ottaa huomioon muiden muassa palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä alueen elinvoiman kehittäminen.

Kaupunkistrategian kärkihankkeista on syytä nostaa esille kävelykeskusta, maanalainen kokoojakatu sekä merellinen strategia. Näistä merellisen strategian laadinta on suhteellisen pitkällä. Tavoitteena on parantaa merellisten kohteiden saavutettavuutta, kehittää saariston palveluita ja edistää merellisiä tapahtumia. Yksi konkreettinen tapahtuma tulee olemaan ensi vuonna avautuva Helsingin rannoille ja saarille levittäytyvä nykytaiteen biennaali.

Kävelykeskustan ja maanalaisen kokoojakadun osalta suunnitelmat ovat edenneet. Jätkäsaaren ja Hernesaaren kaavoituksen ja rakentamisen edetessä on käynyt selväksi, että maanalainen kokoojakatu on välttämätön liikenteen hallitsemiseksi. Ilman maanalaista kokoojakatua eteläisestä kantakaupungista uhkaa tulla todellinen liikennesumppu.

Kokonaisuutena ottaen valtuustokaudella on tehty monia merkittäviä Helsingin ja helsinkiläisten asemaa parantavia ratkaisuja. Jatkossa tulee huolehtia erityisesti liikenteen sujuvuudesta, talouden tasapainosta sekä helsinkiläisten hyvinvoinnista. Helsinkiä tulee kohdella tasapuolisesti eri alueiden ominaispiirteet huomioiden.