Valtuustoaloite: selvitys Helsingin jäsenyyksistä eri yhdistyksissä

Helsingin kaupungin vuoden 2018 talousarvion mukaan kaupunki on jäsenenä 92 eri järjestössä ja
yhdistyksessä. Jäsenmaksut vaihtelevat ilmaisesta jäsenyydestä aina Kuntaliiton 2 miljoonaan euron
vuosittaiseen jäsenmaksuun. Yhteensä jäsenmaksut kustantavat Helsingille lähes neljä miljoonaa euroa
joka vuosi.

Tällä hetkellä Helsingillä ei ole kokonaiskuvaa eri järjestöjen jäsenyyksien merkityksestä. Osa jäsenyyksistä
on käytännössä lakisääteisiä, kun taas moniin järjestöihin kaupunki on päättänyt liittyä vapaaehtoisesti.
Kaupunki ei ole tehnyt kokonaisselvitystä eri jäsenyyksien merkityksestä kaupungin toiminnan
kannalta.

Helsingin kaupungin talousarvion noudattamisohjeen mukaan järjestöön jäseneksi liittymisestä päättää
kaupunginhallitus. Toimialan ehdottaessa uuteen järjestöön liittymistä, tulee samassa yhteydessä
pyrkiä tarkastelemaan hallintokunnan jäsenyyksiä kokonaisuutena ja mahdollisuutta luopua jostakin
jäsenyydestä. Tämä menettely ei turvaa riittävän kokonaiskuvan ylläpitämistä.

Aloitteessa esitetään, että Helsinki selvittää jokaisen järjestön jäsenyyden merkityksen kaupungin toiminnan
kannalta. Erityisesti taloudelliselta merkitykseltään suurimpien, kuten Kuntaliiton jäsenyyden
hyötyjä ja haittoja olisi syytä arvioida monipuolisesti. Erityisesti nyt kun suuret kaupungit ovat käynnistäneet
aktiivista yhteistoimintaa, on Kuntaliiton jäsenyyden merkitystä Helsingille arvioitava kriittisesti.
Kuntaliiton kahden miljoonan euron vuosittainen jäsenmaksu on aina pois jostain muusta toiminnasta.

Kokonaiskuvan saamisen jälkeen kaupungin jäsenyyksiä on mahdollista arvioida kokonaisvaltaisesti.
Tarvittaessa osasta jäsenyyksiä voitaisiin luopua, mikäli tarvetta jäsenyyden jatkamiselle ei nähdä
enää olevan olemassa. Kuntaliiton jäsenyyden lisäksi myös jäsenmaksultaan pienempien järjestöjen
jäsenyyden mielekkyyttä on syytä arvioida.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsinki selvittää sen eri järjestöjen jäsenyyksien merkityksen
kaupungin toiminnan kannalta. Selvityksessä huomioidaan erityisesti kaupungin saama hyöty
kustakin järjestöstä ja onko järjestön jäsenyys lakisääteinen vai vapaaehtoisuuteen pohjautuva.

(Aloitteen allekirjoitti yhteensä 17 valtuutettua 6 eri puolueesta)