Tutkitun tiedon käyttöä kaupungin päätöksenteossa lisättävä

Tänään kaupunginvaltuuston kokouksen alussa järjestetyllä kyselytunnilla keskusteltiin Helsingin ja kaupungin korkeakoulujen välisestä yhteistyöstä. Valtuutettu Harjanteen kysymyksen taustalla oli halu varmistaa, että kaupungin päätöksenteossa ja valmistelutyössä hyödynnetään paremmin korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tuottamaa tutkimustietoa.

Kysymys on hyvä ja aiheellinen. Kaikessa poliittisessa päätöksenteossa tulisi nojata tietoon. Erityisen vaikeaa tämä tuntuu olevan kuitenkin silloin, kun tutkittu tieto on vastoin omia arvoja ja asenteita. Kokoomuslaisena tämän huomaa erityisen usein taloudesta puhuttaessa. Monien puoluekentän vasenta laitaa edustavien poliitikkojen tuntuu olevan vaikea hyväksyä taloustieteen perusoppeja.

Tutkittuun tietoon pohjautuvasta politiikasta puhuttaessa usein unohdetaan, että myös tutkittu tieto sisältää arvolatauksia. Täysin neutraalin tiedon saaminen voi siis olla haastavaa. Myös arvokysymyksiin on usein jopa mahdotonta saada eksakteja vastauksia. Kysymys taloudellisen tehokkuuden ja hyvinvoinnin välisestä rajanvedosta on viime kädessä arvokysymys. Edes Nobel-voittaja Holmström ei voi antaa kyksymykseen oikeaa vastausta.

Valtuutettujen tehtävänä on seurata tiedekenttää ja sen uusimpia näkemyksiä. Tietoa ei voi kaataa kenenkään päälle, joka ei ole tätä valmis vastaanottamaan. Valtuutettuna toimimiseen ei riitä myöskään pelkkä esityslistojen lukeminen. Pitää seurata myös aktiivisesti korkeakoulumaailman tapahtumia. Jo uutisia seuraamalla pääsee yleensä pitkälle. Valveutunut valtuutettu on paras valtuutettu.

Tutkitun tiedon käyttö poliittisessa päätöksenteossa on tärkeää, mutta arvokysymysten piilottaminen “tiedon” alle voi johtaa vaaralliselle tielle. Selvien teorioiden sivuuttaminen on vastuutonta, mutta omien poliittisten tavoitteiden ajaminen ristiriitaisen tutkimustiedon varjolla on vastuutonta. Tiedon käyttöä pitää entisestään lisätä, mutta politiikasta ei voi ikinä tulla pelkkää kliinistä tieteellisten tutkimustulosten täytäntöönpanoa.