Tekojääkenttä Tehtaanpuistoon

Entistä lyhyemmät ja lämpimämmät talvet ovat johtaneet talviurheiluolosuhteiden heikentymiseen Helsingissä. Erityisesti tämä on näkynyt hiihto- ja  luisteluolosuhteiden heikentymisenä. Luonnonjäille on päässyt luistelemaan monin paikoin vasta uudenvuoden jälkeen, minkä takia kausi on jäänyt hyvin lyhyeksi.

Brahenkentän tekojääkenttä on tällä hetkellä kaupungin eteläisin tekojääkenttä, mikäli pääosin turisteille tarkoitettua pientä Rautatientorin tekojääkenttää ei oteta huomioon. Nykyisin Brahenkenttä on ilta-aikaisin hyvin suosittu, jopa ruuhkaksi asti. Turvallisuuden ja käyttäjämukavuuden kannalta tilanne ei ole ihanteellinen.

Jätkäsaaren liikuntapuistoon rakennettava tekojääkenttä tulee palvelemaan lähinnä läntisen kantakaupungin asukkaita. Eteläisimmän Helsingin asukkailta, etenkään pieniltä lapsilta, ei voida edellyttää matkustamista kauas kotoaan lähiliikunnaksi luokiteltavan luistelun perässä. Nuorten lasten liikkumisen tulee olla mahdollista kodin lähellä.

Selvitysten mukaan helsinkiläisistä vain joka neljäs liikkuu terveyteensä nähden riittävästi. Helsingin kaupunkistrategiassa on linjattu, että liikuntatarjontaa kehitetään tasapuolisesti eri kaupunginosissa. Laadukkailla ja hyvien etäisyyksien päässä olevilla liikuntapaikoilla on merkittävä rooli kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta.

Suunnitelmat Tehtaanpuiston tekojääkentän osalta olivat viime valtuustokaudella pitkällä, mutta käytännön toteutus jäi kesken. Suunnitelmat ovat edelleen tallella, mikä helpottaa selvitystyön jatkamista. Tarve tekojääkentälle on todellinen.

Tehtaanpuiston tekojääkenttää koskeva valtuustoaloite on jätetty kaupunginvaltuuston kokouksessa 11. huhtikuuta 2018.  Aloitteen allekirjoitti 28 valtuutettua viidestä eri puolueesta.