Puheeni Helsingin kaupunginvaltuustossa 13.9.2017 – kaupunkistrategia

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kuten kuntalaissa säädetään, kuntastrategiassa päätetään kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä ennen kaikkea tulevista toimintaympäristön muutoksista.

Tämän vuoksi strategian linjaus Maria 0-1:n alueen kehittämisestä on yksi strategian parhaista linjauksista. Elinkeinoelämän erikoistuminen ja uniikit businessympäristöt ovat juuri sitä tulevaisuuden toimintaympäristöä, jota Helsingin pitää tavoitella.

Lisäksi liikennepoliittiset linjaukset ovat strategian parasta A-luokkaa. Keskustan läpiajoliikennettä parantavan maanalaisen kokoojakadun, keskustunnelin, rakentamisen selvittäminen on syytä käynnistää pikimmiten. Toteutuessaan se helpottaisi ennen kaikkea joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä kantakaupungissa.

Myös markkinaehtoisen pysäköintijärjestelmän käyttöönoton selvittäminen on tulevaisuuteen katsova linjaus. Vähällä käytöllä olevien autojen pitkäaikaissäilytys kantakaupungissa ei ole maankäytön tehokkuuden näkökulmasta järkevää. Tulevaisuuden liikenneratkaisut ovat ovella ja Helsingin tulee olla ensimmäisten joukossa toivottamassa ne tervetulleiksi.

Sen sijaan menneisyyteen kiinni tarraavien linjausten ei pitäisi kuulua strategiaan. Terveyskeskusmaksun poistaminen oli aikoinaan virhe. Ja se on sitä edelleen. Maksun poiston ei ole osoitettu parantaneen kansanterveyttä tai vaikuttaneen terveydenhoidon palvelujen saatavuuteen millään tavoin. Sen sijaan mikä voidaan osoittaa on, että terveyskeskusmaksun poisto on kasvattanut helsinkiläisten veronmaksajien taakkaa vuosittain yli kahdella miljoonalla eurolla. Tämä summa voitaisiin käyttää fiksummin sellaisiin kaupungin palveluihin, jotka tutkitusti vähentävät terveyseroja.

Kuntastrategian, niin kuin poliittisen päätöksenteon yleensäkin, tulee pohjautua tutkittuun tietoon, ei luuloihin tai uskomuksille.

Kokonaisuutena ottaen nyt käsittelyssä oleva kaupunkistrategia on tulevaisuuteen katsova, tavoitteellinen ja entistä paremman Helsingin mahdollistava. Se on erinomainen asiakirja viitoittamaan tietä matkalla kohti maailman toimivinta kaupunkia.