Oikeusturvan saatavuutta ei mitata kilometreissä

Käsi ylös kuka on ollut viimeinen vuoden sisällä oikeudessa? Keskivertosuomalainen kokee oikeussalin tunnelman lähinnä Suitsin ja kesäaamujen Matlock uusintojen kautta. Harva meistä joutuu elämässään istuntosaliin syytetyn, syyttäjän tai edes todistajan roolissa. Siitä huolimatta lähimmän käräjäoikeuden siirtymistä tunnin lisämatkan päähän pidetään kansalaisten oikeusturvaa uhkaavana.

Perinteisesti oikeudenkäyttö on ollut lähiyhteisön sisäistä epätoivotun käyttäytymisen kitkemistä. Yhteisön asettamien normien vastaisesti toiminutta rankaistiin niiden yksilöiden toimesta, joihin loukkaus oli kohdistunut. Yhteiskuntajärjestelmän kehittyessä oikeudenkäyttö siirtyi puolueettomille tuomioistuimille, joiden tuomivalta ja antamat rangaistukset perustuivat kirjoitettuun lakiin. Rankaisuvalta irtaantui yhteisön omasta toiminnasta siihen nähden ulkopuolisille ja tähän erikoistuneille toimijoille.

Tällä oikeudenkäytön ammattimaistumisella on ollut myös omat huonot puolensa. Enää naapurin Lissun tai Kalen maksamattoman velan takia ei lähdetä hakemaan suoritustuomiota oikeudenkäymiskaaren 10:1:n mukaisesta velallisen kotipaikan käräjäoikeudesta. Tällaisen tavanomaisen saatavan hankkimisesta oikeusteitse on tullut yksinkertaisesti liian kallista ja vaivalloista. Samaan aikaan taloudelliselta intressiltään suurimmat yritysten väliset erimielisyydet ovat siirtyneet julkisuudelta piiloon välimiesten ratkaistaviksi. Herää aiheellinen kysymys siitä, ketä nykyinen tuomioistuinlaitos oikein palvelee?

Oikeusturvan kannalta riittävää ei ole pelkästään oikeuslaitokseen pääseminen, vaan keskeisemmällä sijalla ovat tuomareiden ammattitaito ja yksilön kokema oikeudenmukaisuuden tunne. Tuomiovallan keskittäminen suurempiin yksiköihin edistää näiden molempien toteutumista. Aikana jolloin kaidan tien kulkemiseen ei enää ratkaisevasti vaikuta kirkonkylällä väärien valintojen seurauksista muistuttava raastupa, on käräjäoikeusverkostosta tehtävä kokonaisuus, joka kykenee parhaimmalla tavalla turvaamaan kansalaisten oikeusturvan toteutumisen ja oikeuslaitoksen toimivuuden.