Koronan keskellä Helsingin taloutta on hoidettava vastuullisesti

Helsingin kaupungin vuoden 2020 tulos oli 497 miljoonaa euroa. Tulos oli 234 miljoonaa euroa talousarviossa ennustettua parempi, minkä selittää suurimmaksi osaksi valtiolta saadut 214 miljoonan euron korona-avustukset.

Tilikauden tuloksen ohella keskeinen kaupungin talouden mittari on investointien tulorahoitusprosentti eli vuosikate suhteessa toteutuneeseen investointitasoon. Kyseinen tunnusluku oli viime vuonna 85 %. Se tarkoittaa, että kaupungin viime vuoden investoinneista 85 % onnistuttiin rahoittamaan juoksevien menojen jälkeen jääneellä tulorahoituksella.

Viime vuonna kaupungin investointimenot olivat historiallisen suuret. Ensimmäistä kertaa kaupunki investoi vuodessa yli miljardi euroa. Suurimmat investointimenot kohdistuivat Kalasataman ja Länsisataman esirakentamiseen, Raide-Jokerin infran rakentamiseen sekä Jakomäen Sydämen, Kalasataman korttelitalon ja Vuosaaren lukion talonrakennushankkeisiin.

Toisin kuin ennakoitiin, koronan vaikutukset Helsingin vuosikatteeseen jäivät varsin pieniksi. Tilastojen takaa voidaan kuitenkin havaita, että koronaepidemian takia on syntynyt palveluvelkaa, joka alkaa tulevaisuudessa hiljalleen purkautua. Meidän poliittisten päättäjien tehtävänä on huolehtia siitä, että tämän palveluvelan maksamiseen varataan riittävästä resursseja. Koronan vaikutukset saattavat näkyvä vasta vuosien viiveellä.

Koronan laajemmat vaikutukset talouden pitkän aikavälin näkymiin ovat monilta osin epäselvät. Tällaisen epävarmuuden keskellä ei ole viisasta lähteä tekemään ennenaikaisia menolisäyksiä, vaan pitää huolehtia talouden pitkän aikavälin kantokyvystä. Investoinnit tulee jatkossa asettaa sellaiselle tasolle, että ne voidaan rahoittaa pääosin tulorahoituksella. Lisäksi tulee huolehtia kyvystä vastata yllättäviin käyttötalouden menolisäystarpeisiin. Mahdollisuus vastata yllättäviin menolisäyksiin edellyttää riittävän taloudellisen puskurin luomista.

Korona ja sitä seuranneet lomautukset ja irtisanomiset ovat vaikuttaneet moniin helsinkiläisiin kotitalouksiin. Tämän takia tulee vakavasti harkita helsinkiläisten taloudellisen tilanteen helpottamista keventämällä kunnallisverotusta. Kyse olisi samalla kiitoksen osoittamisesta heille, jotka ovat omalla työllään luoneet Helsingin kaupungin taloudellisen tulokset. Veronkevennys tarjoaisi kauan kaivattua helpotusta kotitalouksien tiukentuneeseen tilanteeseen ja olisi osaltaan helpottamassa palveluvaltaisen kaupungin elpymistä koronan aiheuttamasta iskusta.