Jääurheilun tilanne Helsingissä on huolestuttava

Pirkkolan liikuntapuiston jäähallit suljettiin toukokuussa huonon sisäilman vuoksi. Päätös sulkea hallit oli ainoa mahdollinen, mutta samalla se merkitsi kovaa kolausta kaupungin entuudestaan tukalalle jäähallitilanteelle. Hernesaaren jäähalli tulee lähivuosina poistumaan kaupunginosan rakentamisen tieltä ja Konalan jäähalli on siirtymässä muiden kuin helsinkiläisten seurojen käyttöön.

Pirkkolan jäähallin sulkemisen myötä Helsingin jäähallipinta-alasta poistuu lähes 10 prosenttia. Tämä on merkittävä määrä jo entuudestaan haastavassa tilanteessa. Syksyllä valmistuva Kaarelan jäähalli tulee tasoittamaan tilannetta hieman, mutta jääpinta-alan nettovähennys on tosiasia. Muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna Helsingin jäähallitilanne heikkenee, ellei korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytä.

Helsingin kaupunkistrategiassa on korostettu liikunnan merkitystä kaupunkilaisten hyvinvoinnin kannalta. Helsinkiläisistä vain joka neljäs liikkuu terveyteensä nähden riittävästi. Kaupunkistrategiassa todetaan kasvavan kaupungin tarvitsevan riittävästi liikuntapaikkoja. Jääurheilun osalta kaupunkistrategian kirjaus odottaa vielä käytännön toteuttamista.

Pirkkolan jäähallien poistuminen johtaa myös harrastuskustannusten nousuun. Monet vanhemmat ovat jo nykyisellään erittäin tiukoilla jääurheiluharrastusten kuukausimaksujen kanssa. Erityisen vaikea tilanne on tyttöjen suosiman taitoluistelun osalta. Laskelmien mukaan jäävuorojen hinnan pitäminen nykyisellä tasollaan edellyttäisi n. 500 000 euron vuosittaista korotusta kaupungin maksamiin tukiin. Ilman tuen lisäämistä vaarana on jääurheilun muuttuminen ainoastaan varakkaiden perheiden lasten yksinoikeudeksi.

Erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja on onneksi olemassa useita. Kyse on poliittisesta tahdosta panostaa lasten ja nuorten urheiluun. Esimerkiksi Oulunkylään olisi mahdollista rakentaa toinen harjoitushallin nykyisen viereen. Pirkkolaan taas olisi helppo rakentaa kolmeratainen halli nykyisen tilalle. Kaupunkikonserniin kuuluva Jääkenttäsäätiö on ilmoittanut halusta uuden harjoitusjäähallin rakentamiseen heti kun sille osoitetaan tarkoitukseen sopiva tontti.

Pirkkolan, Hernesaaren ja Konalan jäähallien poistuessa käytöstä merkittävä osa Helsingin jääpinta-alasta häviää. Kaarelaan valmistuva jäähalli tulee helpottamaan tilannetta, mutta vain osittain. Nyt onkin korkea aika ryhtyä toimiin jääurheilun toimintaedellytysten turvaamiseksi pääkaupungissa. Lasten ja nuorten liikkuminen ei saa jäädä tilanpuutteesta kiinni.