Helsinki antautui valkoposkihanhien edessä

Valtuustokauden alussa 2017 tein aloitteen valkoposkihanhien aiheuttamien haittojen vähentämiseksi Helsingissä. Olin ennen vaaleja havainnut, että valkoposkihanhien määrä kaupungissa oli kasvanut merkittävästi ja että entistä suurempi osa puisto- ja viheralueista oli joutunut valkoposkihanhien ja niiden jätösten valtaan.

Valitettavasti heti ensi alkuun kaupunginvaltuustoon päästyäni huomasin, ettei ongelma tuntunut kiinnostavan kaupungin virkamiehiä. Helsingin kaupungin jo vuonna 2013 tekemä selvitys ehdotti, että negatiivista kuvaa valkoposkihanhista olisi mahdollista muuttaa luomalla hanhista positiivinen mielikuva markkinoinnin ja brändäyksen avulla. Ratkaisuksi tähän ehdotettiin mm. valkoposkihanhiaiheisen valokuvauskilpailun järjestämistä.

Vuonna 2018 tiukan äänestyksen jälkeen kaupunginvaltuuston enemmistö edellytti, että valkoposkihanhiongelmaan on löydettävä ratkaisu ja selvitettävä mahdollisuutta käyttää koiria hanhien hätistelemiseksi. Tuolloin kaupunginvaltuusto palautti aloitteen uudelleen valmisteluun. Vuonna 2019 kaupunginvaltuusto lopulta hyväksyi uuden aloitevastauksen ja sen pohjalta oli tarkoitus lähteä valmistelemaan valkoposkihanhien hätistelyä vuonna 2020.

Muissa Suomen kunnissa ongelmaan on jo puututtu. Espoossa hanhien hätistely koirien kanssa aloitettiin viime vuonna. Tänä vuonna Lahden kaupungin on tarkoitus aloittaa hanhien hätistely. Ruotsissa valkoposkihanhien munia on rikottu kannan pienentämiseksi jo vuosien ajan. Virossa valkoposkihanhia ammutaan syksyisin merkittävä määrä sillä perusteella, että ne aiheuttavat vahinkoa viljelyksille.

Mitä Helsingissä aiotaan tehdä valkoposkihanhiongelman helpottamiseksi tänä vuonna? Valitettavasti vastaus on, että ei mitään. Kaupungin virkamies on tänään ilmoittanut minulle, ettei Helsinki hae poikkeuslupaa hanhien hätistelyn aloittamiseksi. Syynä on se, ettei koirien kanssa tapahtuvan hätistelyn ole voitu todentaa helpottavan tilannetta. Pienen tauon jälkeen valkoposkihanhet palaavat takaisin alueelle, josta ne on koirien kanssa häädetty.

Mikä sitten ratkaisuksi? Tilanne tuntuu kestämättömältä. Valkoposkihanhi (Branta leucopsis) on Euroopan unionin suojelema lintulaji. Yksilöitä on mahdollisuus vähentää ainoastaan poikkeusluvalla ja direktiivin mainitsemilla perusteilla. Näistä keskeisimmät ovat valkoposkihanhien aiheuttamat vahingot viljelyksille ja kansanterveydelle. Eri maissa näitä kriteereitä on tulkittu eri tavoin. Helsingissä tulkinta tuntuu olevan koko Euroopan tiukinta.

Metsästäjälle tilanne tuntuu jopa absurdilta. Elinvoimainen ja jatkuvasti kasvava valkoposkihanhikanta olisi erinomainen kohde kestävälle metsästykselle. Riistaruoka on paitsi maistuvaa myös erittäin ekologista. Samalla Helsingin puisto- ja viheralueista jäisi enemmän helsinkiläisten käyttöön ja kaupungin siivouskustannukset laskisivat.

Kaupunkilaisten kärsivällisyys alkaa olla koetuksella. Valitettavasti ikäviä ylilyöntejä on jo nähty. Tilanne on kestämätön. Enemmistö kaupunginvaltuutetuista ja monet helsinkiläiset tiedostavat tilanteen vakavuuden, mutta mitään ei voida tehdä. Lopullinen ratkaisu löytyy Euroopan unionin päästä, mutta miksi muuttaa sääntelyä, kun monet jäsenmaat jo nykyisellään vähentävät valkoposkihanhiyksilöitä omien direktiivin tulkintojensa perusteella. Ainut kestävä ratkaisu on, että valkoposkihanhen suojelusta EU:n tasolla luovutaan ja lajin metsästys kannan kestävyyden puitteissa sallitaan. Kaikki muu on tähän nähden pelkkää näpertelyä.