HELSINKI 2030 -ohjelma

Hyvä lukija,

Julkaisen tässä yhteydessä HELSINKI 2030 -ohjelman. Kyse ei ole tavanomaisesta kuntavaaliohjelmasta. En ole edes varma, onko se kuntavaaliohjelma. Ohjelma muodostaa eräänlaisen poliittisen ajatteluni selkärangan. Samalla se on näkemys tulevaisuuden Helsingistä. Kirjoituksessa käsittelen sitä kuka olen, mitkä ovat arvoni ja aatteeni ja miten ne näkyvät poliittisessa toiminnassani.

Tehtävä ei ole ollut helppo. Halusin pitää kirjoituksen yksinkertaisena ja tiiviinä, jotta sitä olisi mukava lukea. Samalla yritin kirjoittaa siten, että Helsingin kaupunkipolitiikkaa vähemmänkin seuraavan olisi helppo ymmärtää ohjelman pääviestit.

Kirjoitus ei ole vastaus kaikkiin tulevaisuuden Helsingin haasteisiin. Siinä on nostettu esille sellaisia kysymyksiä, joilla on mielestäni keskeinen merkitys kaupungin menestymisen näkökulmasta. Vastuullinen taloudenpito on edellytys laadukkaiden ja helsinkiläisten arkea helpottavien palveluiden tarjoamiselle.

Kuntavaalikausi kestää neljä vuotta. Se on lyhyt aika. Neljä vuotta on kuitenkin riittävän pitkä aika siihen, että maailma ehtii muuttua monin eri tavoin. Kulunut vaalikausi on osoittanut sen erittäin hyvin. Tuskin kukaan osasi ennustaa keväällä 2017, minkälaisessa tilanteessa eläisimme alkuvuonna 2021. Kun maailma muuttuu, myös politiikan on muututtava.

Toivon, että nautit HELSINKI 2030 -ohjelman lukemisesta. Se on tarkoitettu ensisijaisesti auttamaan lukijaa ymmärtämään sitä, minkälaisena näen tulevaisuuden Helsingin menestymisen avaimet. Kaupunginvaltuutetun tehtävä on ensisijaisesti palvelutehtävä. Sen takia otan ilolla vastaan kirjoitukseen liittyviä kommentteja ja näkemyksiä. Politiikka on jatkuvan oppimisen ja yhdessä tekemisen tie.

Nautinnollisia lukuhetkiä,
Otto