Helsingin hyvinvointi luodaan työllä ja yrittämisellä

Peruskoulun oppikirjat, sairaanhoitajien työvälineet ja liikuntapuiston uusi tekonurmi. Nämä kaikki ovat välineitä hyvinvoinnin luomiseksi. Koulutus, sosiaali- ja terveydenhuolto sekä vapaa-ajan palvelut ovat keskeinen osa kunnan toimintaa. Ne luovat hyvinvointia, mutta itsessään mahdollistuvat ihmisten työnteon kautta.

Kunnan tulot muodostuvat veroista. Näistä keskeisin on kunnallisvero. Suurin osa kunnallisveron tuotosta muodostuu palkkatyöstä maksettavasta verosta. Näin ollen voidaan sanoa, että ilman työtä ei olisi myöskään kunnan palveluita. Kaupunginvaltuustossa käytetään kuitenkin määrällisesti monin verroin enemmän aikaa palveluista päättämiseen kuin siihen, miten palveluiden edellytyksenä olevaa työntekoa voitaisiin lisätä.

Supercell ja Jaskan Grilli ovat molemmat helsinkiläisiä yrityksiä. Ne poikkeavat toisistaan kuitenkin monin eri tavoin. Yhteinen nimittäjä niille on se, että molemmat työllistävät ja ovat osaltaan luomassa helsinkiläisten hyvinvointia. Yritysten erikokoisuudesta huolimatta kaupunkipolitiikassa on mahdollista vaikuttaa molempien toimintaedellytyksiin.

Supercellin kaltaisille suurille ja kansainvälisille yhtiöille on selvitysten mukaan tärkeää osaavan työvoiman saaminen. Kansainvälisten työntekijöiden saamisen näkökulmasta kaupungin mielikuvalla ja palveluille on merkitystä. Onko lapselle englanninkielistä päiväkotia tai koulua? Kuinka helppoa viranomaisasiointi on ja voiko kaupungissa viettää laadukasta vapaa-aikaa? Tällaisilla kysymyksillä on merkitystä, kun osaavat ihmiset miettivät sijoittautumista. Helsinki kilpailee samalla areenalla Tukholman, Kööpenhaminan ja Tallinnan kanssa.

Jaskan Grillille taas ei ole kynnyskysymys ulkomaisen osaavan työvoiman saaminen. Pienille ravintola-alan yrityksille on keskeistä sujuva asiointi kaupungin viranomaisten kanssa. Toiminnan jatkuvuus, riittävä asiakasmäärä ja mahdollisuus toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen ovat pienille yrityksille tärkeitä tekijöitä. Kaupungin tulee toiminnallaan helpottaa pienten yrittäjien toiminnan käynnistämistä, ei vaikeuttaa tai haitata sitä.

Kaupungin päättäjien on muistettava, että yritykset ja niiden työntekijät ovat kaupungin hyvinvoinnin lähde. Laadukkaita palveluita ei olisi ilman toimivia yrityksiä. Sen takia poliittisten päättäjien on tärkeää huolehtia yritysten toimintaedellytyksistä. Vain elinvoimaiset ja menestyvät yritykset mahdollistavat Helsingin hyvinvoinnin ylläpitämisen.