Ensimmäinen valtuuston kokous – henkilöitä ja kaavoja

Uusi kaupunginvaltuusto kokousti tänään ensimmäistä kertaa. Tuntia ennen valtuuston kokousta kokoonnuimme kokoomusryhmällä ja kävimme illan esityslistan ja yleisen kulun lävitse. Moni meistä, itseni mukaan lukien, oli valmistautumassa elämänsä ensimmäiseen valtuuston kokoukseen. Valtuustoryhmän kokouksissa keskustellaan esityslistan päätöskohdista ja riippuen asiasta luodaan ryhmän yhteinen kanta. Etenkin isoista ja kauaskantoisista asioista päätettäessä yhteisen päätöksenteon merkitys korostuu. Lisäksi valtuustoryhmän kokouksissa voidaan keskustella ryhmän kesken muista ajankohtaisista kaupunkipoliittisista aiheista. Ryhmän toimintaa ohjaa yhteisesti laaditut säännöt, jotka helpottavat 25 hengen valtuustoryhmän toiminnan järjestämistä.

Hieman ennen kuutta valtuustosali alkoi täyttyä uusista valtuutetuista. Jännitys oli käsin kosketeltavaa. Tunnelman vapautti kokouksen avanneen Jörn Donnerin matala ääni. Ennen ensimmäisenä päätöskohtana ollutta kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston valintaa perinteiseen tapaan kokouksen avaa valtuuston vanhin jäsen. Tällä valtuustokaudella se on 84-vuotias Donner. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan valinnan jälkeen puheenjohtajan nuija luovutettiin tehtävään valitulle Tuuli Kousalle (vihr). Puheenjohtajiston valinnan jälkeen vuorossa oli pormestarin ja apulaispormestarien valinta. Pormestarikunnan valinnan jälkeen valitut henkilöt kukitettiin ja onniteltiin valtuustokollegoiden toimesta. Kokoustauon jälkeen loput luottamushenkilöpaikat nuijittiin lävitse toimielin kerrallaan toukokuussa neuvotellun paikkajaon perusteella. Itse pääsen aloittamaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenenä sekä kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan varapuheenjohtajana.

Pisin keskustelu ensimmäisessä valtuuston kokouksessa käytiin Clarion Hotellin tontin myymisestä Jätkäsaari Invest Ab:lle. Tontti on tällä hetkellä vuokralla yhtiöllä, mutta kaupungin ja yhtiön välillä käytyjen neuvottelujen jälkeen tontti on päätetty myydä hotellin omistajalle. Valtuustossa keskustelu liikkui Helsingin maanmyyntipolitiikan yleisemmästä ohjauksesta aina kyseisen kaupan arvonmäärityksessä käytettyyn diskonttauskorkoon. Ajoittain oli hankala tietää keskusteltiinko nyt kyseisen kaupan toteuttamisesta vai yleisemmin kiinteän omaisuuden myymisestä. Lopulta tiukan keskustelun jälkeen asiasta äänestettiin ja kaupunginhallituksen pohjaesitys voitti. Kaupunkiympäristölautakunta valtuutettiin myymään tontti yhtiölle.

Ensimmäistä valtuuston kokousta väritti luottamushenkilöiden, etunenässä pormestarikunnan valinta. Henkilövalintojen lisäksi edellä mainittu Jätkäsaaren tontin myynti sekä Pirkkolantien alueen kaavamuutos nousivat esille. Oli lohdullista huomata, miten kaupunginvaltuuston kokous muistutti läheisestä ylioppilaskunnan edustajiston kokousta. Puheenvuoroja käytetään paljon ja aina niiden liittymistä kulloinkin päätettävissä olevaan asiakohtaan on vaikea hahmottaa. Valmisteluvaiheen merkitys korostuu, sillä usein valtuustossa on jo liian myöhäistä vaikuttaa.

Ensi viikolla kaupunginvaltuusto kokoontuu valtuustoseminaariin keskustelemaan tulevasta kaupunkistrategiasta. Kaupunkistrategia on ylin kaupungin päätöksentekoa ohjaava dokumentti. Siinä luodaan yleiset suuntaviivat Helsingin tulevaisuudelle seuraaviksi vuosiksi. Lisäksi lautakunta- ja jaostotyö käynnistyy lähiviikkoina. Lautakuntien merkitys tulee jatkossa korostumaan, sillä uudessa johtamisjärjestelmässä lautakuntien määrä väheni neljään. Niissä tullaan tekemään yhä enemmän ja tärkeämpiä meitä kaikkia helsinkiläisiä koskevia päätöksiä.