Diplomatiaa helsinkiläisten kustannuksella

Nopeasti muuttuvassa kaupunkiympäristössä on harvinaista, että toiminnot pohjautuvat yli viidenkymmenen vuoden takaisiin päätöksiin. Joulukuussa 1962 Helsingin kaupunginhallitus antoi ulkoasiainministeriölle diplomaattiajoneuvojen pysäköimistä koskevan selvityksen. Selvitystä varten oli vertailtu kattavasti eri Euroopan maiden käytäntöjä diplomaattien pysäköintiin liittyen. Lähtökohdaksi valikoitui, että jokaiselle lähetystölle ja muille diplomaattista koskemattomuutta nauttiville toimijoille varataan kaksi pysäköintiruutua toimipisteen välittömästä läheisyydestä. Tämä periaate on edelleen sellaisenaan voimassa.

Yhteensä diplomaattiajoneuvoille varattuja pysäköintipaikkoja on Helsingin kaupungin liikennesuunnitteluosaston mukaan 137 kappaletta. Tämä muodostaa yhteensä 1 644 neliömetriä hyvin vajaalla käytöllä olevaa tilaa Helsingin keskustassa. Kattavasta pysäköintimahdollisuudesta huolimatta CD-rekisterikilvellä varustetut ajoneuvot saivat viime vuonna yhteensä 413 pysäköintivirhemaksua. Annetuista pysäköintivirhemaksuista vain noin joka neljäs tuli maksetuksi. Kaikista annetuista virhemaksuista Venäjän, Saudi-Arabian ja Kiinan osuus oli yli puolet.

Suurimman osan ajasta tyhjillään olevat CD-pysäköintiruudut yhdistettynä maksamattomiin pysäköintivirhemaksuihin saa kysymään, onko nykytilanteessa mitään järkeä? Periaatetta, jonka mukaisesti pysäköintitilaa diplomaattiajoneuvoille on varattu, olisi syytä tarkastella uudelleen. Autoilu on muuttunut valtavasti viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana.  Monilla lähetystöillä on lisäksi omalla tontillaan pysäköintitilaa, minkä vuoksi kadunvarrelle varatut paikat jäävät vaille säännöllistä käyttöä.

Kadunvarsitila on Helsingissä tiukassa. Saamalla edes osa tyhjillään olevasta diplomaattiajoneuvoille varatusta pysäköintitilasta helsinkiläisten käyttöön, helpotettaisiin merkittävästi kaupunkilaisten arkea. Esimerkiksi juuri käyttöönotetun kaupunkipyöräjärjestelmän uusia jakeluasemia voisi sijoittaa vapautuville pysäköintipaikoille. Vaihtoehtoisesti vapautuvia paikkoja voisi tarjota kivijalkayrittäjille tiistaina tehdyn lautakuntapäätöksen mukaisesti.