1088 x kiitos!

Kuntavaaleista on kulunut nyt viikko. Varsinainen vaalitulos vahvistettiin viime viikon keskiviikkona. Vahvistetun vaalituloksen myötä Helsinginkin valtuustossakin tapahtui muutoksia, kun vaali-illan ääntenlaskun tarkistuksessa muutamat paikat vaihtuivat. Kuntavaalit on hyvä muistutus siitä, että yhdelläkin äänellä on väliä.

Ensiksi muutama sana omasta vaalituloksestani. Olen erittäin kiitollinen saamastani luottamuksesta. 1088 ääntä on lähes 400 ääntä enemmän kuin ensimmäisissä vaaleissani vuonna 2017. Olin Helsingin Kokoomuksen 10. eniten ääniä saanut ehdokas edelläni vain kansanedustajia, entisiä kansanedustajia ja eduskuntavaaliehdokkaita. Lisäksi olen iloinen siitä, että sain ääniä varsin tasaisesti ympäri Helsinkiä. Se osoittaa, että alueellisten kysymysten lisäksi olen onnistunut pitämään esillä koko Helsinkiä koskevia asioita. Vaalitulos antaa vahvan mandaatin jatkaa vastuullisen taloudenpidon, markkinaehtoisemman asuntotuotannon, liikuntapaikkojen riittävyyden ja tasapainoisen ja kestävän liikennepolitiikan edistämistä myös seuraavan nelivuotiskauden ajan.

Kokoomus oli Helsingin suosituin puolue. Se tarkoittaa, että Juhana Vartiaisesta tulee uusi pormestari. Juhanasta Helsinki saa erinomaisen kaupunginjohtajan, joka ymmärtää talouden kysymyksiä ja on valmis kuuntelemaan ja keskustelemaan kaikkien kanssa. Samalla vaalituloksen myötä vihreiden ja vasemmiston enemmistö murtui. Elokuussa alkavalla valtuustokaudella porvarillisilla ryhmittymillä on valtuustossa enemmistö. Ryhmät ovat kuitenkin varsin erilaisia, jolloin yhteistyön tekeminen tulee entisestään korostumaan. Kysymys on kuitenkin henkisesti tärkeästä muutoksesta. Kaupunginvaltuustossa ei ole hallitus-oppositio asetelmaa, minkä vuoksi asiakysymykset ratkaisevat.

Myös muiden kuin porvaripuolueiden kanssa on välttämätöntä tehdä yhteistyötä. Kuluvalla kaudella saimme yhdessä vihreiden kanssa toteutettua muutaman terveyskeskuksen ulkoistamiskokeilun. Demareiden kanssa löysimme useammassa liikennepolitiikka koskevassa kysymyksessä yhteisen sävelen. Myös jatkossa tärkeissä kysymyksissä on tehtävä yhteistyötä yli vasemmisto-oikeisto akselin.

Valtakunnallisesti kokoomus säilytti suurimman puolueen aseman. Se osoittaa, että suomalaisten arkea eniten koskettavissa kunnallisissa kysymyksissä kokoomuksen kykyyn hoitaa asioita luotetaan. Kansalaiset haluavat, että kunnan taloutta hoidetaan vastuullisesti ja että riittäviin ja laadukkaisiin peruspalveluihin panostetaan. Vaalitulos voidaan nähdä myös vastalauseena Marinin johtaman vasemmistohallituksen politiikalle. Kuntavaalitulos antaa erinomaisen pohjan ryhtyä valmistautumaan alle kahden vuoden päästä koittaviin eduskuntavaaleihin.

Helsingin kaupunginvaltuuston tämän kauden viimeinen kokous järjestetään ylihuomenna keskiviikkona. Kokouksen esityslistalla tärkeimpänä asiana on viime vuoden tilinpäätös. Koronasta huolimatta kaupungin talous onnistuttiin pitämään varsin hyvin tasapainossa. Syytä liialliseen tyytyväisyyteen ei kuitenkaan ole. Koronan jälkeen haasteita on niin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla kuin myös sosiaali- ja terveydenhoidon piirissä. Lisäksi erityisesti nuorten työllisyysasteen nostamiseen on välttämätöntä ryhtyä. Helsingin hyvinvointi syntyy työllä ja yrittämisellä.

Uusi valtuustokausi alkaa elokuun alussa. Ensimmäisessä kokouksessa valitaan pormestaristo ja muut luottamuspaikat. Puolueiden välillä paikkajaosta on saatu sovittua. Seuraavaksi luottamustehtävät jaetaan puolueiden sisällä. Olen tällä kaudella toiminut kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenenä. Minkälaisia uusia luottamustehtäviä tämä valtuustokausi tuo tullessaan, se selviää lähiviikkoina. Nyt on kuitenkin syytä nauttia Suomen kesästä ja auringosta ja ladata akkuja syksyllä alkavaa uutta valtuustokautta varten.

Hyvää juhannusta kaikille!

Otto